top of page
Home: Welcome

JUDr. Lucie Dolanská Bányaiová, Ph.D.

Dolanska2.jpg
vetvicka.png
  • LinkedIn - Gray Circle

Lucie je jednou ze zakládajících partnerek advokátní kanceláře Bányaiová Vožehová, která už přes deset let poskytuje právní služby zejména podnikatelským subjektům, a každým rokem utěšeně roste. 

 

Zároveň si Lucie našla čas na to, aby předávala své zkušenosti z praxe studentům PFUK. Lucie vede kurzy mezinárodního práva soukromého a práva mezinárodního obchodu pro studenty čtvrtého ročníku PFUK a na stejné fakultě v angličtině přednáší v některých kurzech pro zahraniční studenty programu Erasmus a LLM. 

 

Advokáti pomáhají svým klientů v řadě různých životních situací, řeší s nimi problémy v rozličných oblastech společenského a hospodářského života. Musejí umět naslouchat, porozumět a nabídnout řešení. Proto je důležitá nejen znalost práva, ale i schopnost vyhodnotit, co je pro klienta a úspěch jeho věci důležité, a především také schopnost vzbudit a udržet jeho důvěru. Tato dovednost nepřichází sama o sobě, „neroste na stromech“, musíme se jí učit a rozvíjet ji. Lucie je přesvědčena, že právě v tom tkví jedna z významných rolí České advokátní komory. Tak, jak ČAK zajišťuje právní vzdělávání, může a měla by svým členům pomoci získat a rozvíjet i tyto „soft skills“. Na tom je třeba ještě zapracovat. 

 

Lucie se rozhodla spojit síly s kolegy na platformě KOMORA 2.0, uplatnit své zkušenosti a věnovat úsilí tomu, aby nám Česká advokátní komora pomohla stát se nejen lepšími právníky, ale i lepšími poskytovateli advokátní služby - lepšími advokáty.  

Chcete se dozvědět více

o našem programu?

Poznejte všechny naše kandidáty

do orgánů ČAK

Podívejte se na naše podporovatele

z celé ČR

vetvicka.png

Přidejte se k nám

Vyplňte tento krátký formulář a staňte se podporovateli komory 2.0

bottom of page