top of page
Home: Welcome

Mgr. Lucie Hladká, MA

Mgr. Lucie Hladká, MA.jpg
vetvicka.png
  • LinkedIn - Gray Circle

Lucie je zakládající partnerkou HLADKY.LEGAL advokátní kancelář s.r.o.

Lucie vystudovala právo na Masarykově univerzitě v Brně, Mezinárodní soukromé právo na The Hague Academy of International Law a na King’s College získala diplom MA v oborech Právo hospodářské soutěže a Ekonomika hospodářské soutěže. Lucie se specializuje na oblast fúzí, akvizic, nemovitostní právo a transakce s nemovitostmi, právo obchodních společností a obecné obchodní právo.

Za dvacet let v advokacii si Lucie vyzkoušela téměř všechny způsoby i místa výkonu advokacie. Svou profesní dráhu zahájila v roce 2001 v mezinárodní kanceláři Clifford Chance v Praze, kterou po několika letech vyměnila za samostatnou advokátní praxi. Od roku 2010 byla partnerkou české advokátní kanceláře HVH Legal, založila a vedla její brněnskou pobočku. Od roku 2016 je partnerkou brněnské advokátní kanceláře HLADKY.LEGAL.

Lucie chce, aby Česká advokátní komora skutečně reprezentovala advokáty, aby se stala jejich partnerem a pomocníkem při výkonu advokacie. Advokáti by měli vnímat existenci komory pozitivně, nikoli  jednou ročně při placení příspěvků na její činnost. Chce zpřehlednit regulaci a rozumnou digitalizace procesů spojených se správou advokacie. Advokáti by se pak mohli soustředit na výkon své činnosti a netrávit čas nad dohledáváním a výkladem předpisů regulujících jejich činnost.

Lucie má zájem, aby advokátní komora viditelněji přispívala ke zlepšování a budování dobrého jména advokacie jako stavu a pomáhala řešit společenské problémy.  Jako zásadní vnímá zefektivnění výkonu a celkového nastavení práva na právní pomoc chudým, včetně jejího financování. Aktuální stav nahrává spíše notorickým stěžovatelům než skutečně potřebným lidem.

Ve vztahu ke vzdělávání právníků by mělo dojít k výraznější spolupráci advokátní komory a právnických fakult. Z praktického hlediska Lucie podporuje vytvoření nových platforem pro sdílení zkušeností a odborných diskuzí mezi právníky na poli advokátní komory.

Advokátní komora by rovněž měla posílit svou pozici při legislativní činnosti a stát se aktivním účastníkem legislativního procesu. Podobně jako u Komory daňových poradců by mělo být iniciováno užší a systémové zapojení do tvorby právních předpisů. Současně by o této své činnosti měla komora včas a podrobně informovat své členy, podporovat je k vyjadřování svých stanovisek k navrhovaným právním předpisům a navenek tato stanoviska koordinovat. Komora by se měla zasazovat o to, aby právní řád byl koncepčně čistý, právní regulace rozumná, srozumitelná a předvídatelná.

Chcete se dozvědět více

o našem programu?

Poznejte všechny naše kandidáty

do orgánů ČAK

Podívejte se na naše podporovatele

z celé ČR

vetvicka.png

Přidejte se k nám

Vyplňte tento krátký formulář a staňte se podporovateli komory 2.0

bottom of page