top of page
Home: Welcome

Mgr. Pavel Kroupa

AdvokatniKomora2_0 - 13.jpeg
vetvicka.png
  • LinkedIn - Gray Circle

Pavel je ten Kroupa v KROUPAHELÁN, brněnské advokátní kanceláři, která si vytyčila jasný cíl – změnit svět advokacie k lepšímu. A kde jinde začít než v jejím srdci. Ale proč se zastavovat tam, když můžeme ještě hloub. Do její komory.

 

Česká advokátní komora se za dobu své existence stala respektovanou stavovskou organizací a zástupci advokátů v jejím vedení odvedli spoustu skvělé práce. Nyní je na čase poděkovat a posunout se dál.

 

Za více jak deset let vedení vlastní kanceláře si Pavel uvědomil, že kvalitní komunikace je klíčem k dobře fungujícím vztahům nejen s klienty, ale i kolegy. Naučil se proto často složitou problematiku vysvětlovat jednoduše a srozumitelně. Tuto i mezi advokáty leckdy ojedinělou schopnost hodlá využít i po svém zvolení do představenstva ČAK.

 

Pokud by měl své cíle shrnout, nejspíš by odpověděl 3P. Tedy přiblížení, propojení a následné pochopení.

 

V první řadě by Pavel rád Českou advokátní komoru přiblížil těm, kterým má sloužit, být oporou a parťákem, na kterého se mohou spolehnout – tedy advokátům. Ty by zase rád více propojil s širší veřejností a v jejích očích advokacii jako takovou trochu zlidštil. Obě strany by tak mohly dosáhnout lepšího vzájemného pochopení.

 

Platforma Komora 2.0 a všichni její členové přesně tyto hodnoty také vyznávají. Pavel byl nadšený, když se potkal s tolika podobně smýšlejícími kolegy s touhou navázat na vše dobré a zároveň vést ČAK do 21. století.

 

Ve stručnosti řečeno, proč byste Komoru 2.0 a Pavla měli volit: Komora advokátům, advokáti lidem.

Chcete se dozvědět více

o našem programu?

Poznejte všechny naše kandidáty

do orgánů ČAK

Podívejte se na naše podporovatele

z celé ČR

vetvicka.png

Přidejte se k nám

Vyplňte tento krátký formulář a staňte se podporovateli komory 2.0

bottom of page