top of page
Home: Welcome

Mgr. Sebastian Mach

Sebastian Mach.jpg
vetvicka.png
  • LinkedIn - Gray Circle

Jsem společníkem a řídícím partnerem pražské pobočky československé advokátní kanceláře GHS Legal, zároveň mám v současné době na starosti expanzi naší kanceláře do Rakouska. Advokacií se živím i bavím, s myšlenkami na aktuální případy vstávám i chodím spát, nikdy od absolvování střední školy jsem nepracoval v žádném jiném oboru a neplánuji to měnit. Kolegové, kteří mě znají, by mě označili za ryzího praktika, který pro klienty hledá jednoduchá a přímočará řešení. A tento přístup bych rád přenesl i do činnosti ČAK.

 

Neřekl bych, že současná reprezentace ČAK odvádí špatnou práci. Postrádám však denní interakci s advokáty, kteří nejsou členy orgánů komory. Web advokátní komory je žalostně zastaralý a komora velmi pomalu zavádí moderní nástroje komunikace. Z pozice člena kontrolní rady bych se rád zasadil o zvyšování povědomí o etickém přístupu k výkonu advokacie s přihlédnutím k dynamickému rozvoji společnosti a moderním technologiím. ČAK by měl dále posílit svou aktivitu ve prospěch jednotlivých advokátů vůči ostatním justičním povoláním, vydávat návody jak postupovat v často opakovaných konfliktních situacích, aby se kolegové vyhnuli zbytečným kárným stížnostem. 

 

ČAK je náš partner a ne protivník, s kolegy z platformy Komora 2.0 se zasadíme o to, abychom našim klientům mohli poskytovat reálně využitelné poradenství moderním způsobem v jasně nastavených hranicích advokátní etiky.

Chcete se dozvědět více

o našem programu?

Poznejte všechny naše kandidáty

do orgánů ČAK

Podívejte se na naše podporovatele

z celé ČR

vetvicka.png

Přidejte se k nám

Vyplňte tento krátký formulář a staňte se podporovateli komory 2.0

bottom of page