top of page
Home: Welcome

JUDr. Vít Lebeda

AdvokatniKomora2_0 - 3.jpeg
vetvicka.png
  • LinkedIn - Gray Circle

Advokacii vykonávám již devatenáctým rokem se sídlem v lázeňském městě Karlovy Vary, ovšem s působností na území celé ČR a SR. Od fakulty jsem se zaměřoval na obchodní a občanské právo, „hmotu“ i „proces“, srdeční záležitostí je pro mne rozhodčí řízení. Praxe na malém, byť krajském, městě je barvitější, než si absolvent právnické fakulty umí představit. Proto se lze setkat s opravdu širokým spektrem obchodních i obyčejných životních situací našich klientů, včetně práva rodinného, či trestního. Až na řešení těch nejsložitějších případů  či lidských osudů dospěje advokát k uvědomění si, že advokacie je skutečně posláním, které je nutné vykonávat s pokorou a vytrvalostí.

 

Mým největším koníčkem je rodina, věnuji jí opravdu hodně času, je totiž tím, co mě nejvíc naplňuje. Se svou ženou máme tři syny. Pokud mi to čas dovolí, velmi rád sportuji a věnuji se příjemným aktivitám. Ze sportu vede golf a aikido, často jezdím na kole, lyžuji a zahraju si rád jakýkoliv kolektivní sport. Jsem neustálým začínajícím samoukem hry na kytaru, rád rybařím či cestuji.

 

V rámci projektu Komora 2.0 bych rád aktivně přispěl k posunutí komory o kus kupředu. Věřím, že i když dosavadní činnost komory lze hodnotit jako v zásadě správnou, existuje velký prostor pro zlepšení v mnoha oblastech. Komora by měla být blíž advokátům, je nás kolem 12 tisíc a úzké pouto se stavovskou organizací pociťuje málokterý advokát. Regionální advokáti mají často oprávněně pocit, že o nich komora neví, dokud nepřijde na placení členských příspěvků. Chtěl bych zlepšit postoj komory k jejím členům tak, aby věděli, že tento vztah není pouze jednosměrný. Ruku v ruce s tím jde i vytvoření pocitu stavovské sounáležitosti mezi advokáty. Nejsme jen vzájemnými konkurenty, rivaly, ale především kolegy, advokát by se měl spolehnout na to, že vzájemná úcta a důvěra mezi advokáty není prázdným pojmem. Mám pocit, že se do značné míry vytratila vážnost povolání advokáta ve vnímání veřejnosti. To vše bych rád změnil a jsem nadšený, že se mohu podílet na projektu Komora 2.0, který si klade za cíl nastavení zásadní změny ve fungování komory jak dovnitř, tak navenek, aby mohlo být naplněno heslo ADVOKÁTI PRO KOMORU – KOMORA PRO ADVOKÁTY.

Chcete se dozvědět více

o našem programu?

Poznejte všechny naše kandidáty

do orgánů ČAK

Podívejte se na naše podporovatele

z celé ČR

vetvicka.png

Přidejte se k nám

Vyplňte tento krátký formulář a staňte se podporovateli komory 2.0

bottom of page