top of page
Home: Welcome
AdvokatniKomora2_0 - 10.jpeg

Mgr. Ing. Vítězslav Paděra

vetvicka.png
  • LinkedIn - Gray Circle

Vítězslav začal s poznáváním advokacie jako student a následně jako advokátní koncipient ve středně velkých pražských advokátních kancelářích. Advokacii začal vykonávat jako samostatný advokát, avšak nedlouho poté založil advokátní kancelář PADĚRA, RADA & PARTNEŘI, ve které se svými kolegy poskytují právní služby převážně obchodním společnostem, a to z kanceláří v Praze a v Pardubicích. 

 

Po přestěhování do východních Čech se rozhodl aktivně zapojit do stavovského života a začal spolupracovat s regionálním představitelem ČAK, v současné době jako člen regionálního střediska ČAK – Východní Čechy organizuje vzdělávací, společenské a kulturní akce pro advokáty a advokátní koncipienty z Pardubického kraje. 

 

Zájem na zlepšení komunikace a spolupráce v regionu přivedl Vítězslava i do Hospodářské komory. V ní byl předsedou dozorčí rady Krajské hospodářské komory Pardubického kraje a následně byl zvolen do představenstva Hospodářské komory České republiky. Zároveň stál u zrodu sudiště Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR v Pardubicích.

 

Vítězslav věří ve stavovskou sounáležitost, věří v komoru, která tu je pro advokáty, která jim bude oporou, v případě potřeby pomůže, poradí. Komorou, která bude pro advokáty přínosem, která je bude spojovat bez ohledu na to, zdali začínají nebo už přemýšlí o omezování svých činností, bez ohledu na to, zdali advokacii vykonávají samostatně nebo jsou součástí velkých kanceláří, zdali pracují v Praze nebo mají kancelář v malém městě.

 

Vítězslav je připraven použít svých znalostí a zkušeností a napomoci ke zlepšení České advokátní komory – a je nadšený, že může spolupracovat se stejně motivovanými kolegy na platformě KOMORA 2.0, kteří chtějí společně přiblížit ČAK advokátům a zlepšit obraz advokacie v České republice.

Chcete se dozvědět více

o našem programu?

Poznejte všechny naše kandidáty

do orgánů ČAK

Podívejte se na naše podporovatele

z celé ČR

vetvicka.png

Přidejte se k nám

Vyplňte tento krátký formulář a staňte se podporovateli komory 2.0

bottom of page