top of page
Home: Welcome

JUDr. Anna Frantalová, Ph.D.

Mgr. Bc. Anna Frantalová, Ph.D..jpg
vetvicka.png
  • LinkedIn - Gray Circle

Kdo jsem?

Jsem advokátkou v Pardubicích, ve své praxi se zaměřuji především na civilní právo a veřejné zakázky. Kromě advokátní praxe vyučuji na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a příležitostně přednáším pro soukromý sektor.

Ve volném čase mě pak můžete potkat třeba při moderování mezinárodního keltského festivalu.

Proč kandiduji?

Jsem aktivní člověk a neumím stát s rukama za zády. I proto jsem se stala členkou spolku Komora 2.0.

Věřím, že advokátní komora jako taková je potřebná a má svůj smysl. Vidím ale řadu příležitostí, kterých se musíme chopit, abychom naši komoru modernizovali a posunuli ji do 21. století a blíže k nám, advokátům. Řada věcí už funguje, ale zdaleka ne všechny a bez nového pohledu na věc to dokážeme změnit jen obtížně.

Společně s kolegy z Komory 2.0 chci komoru, která bude mít důvěru advokátů a koncipientů a pomůže zlepšit obraz advokátního stavu i v očích veřejnosti. Jak to chceme udělat, se můžete podrobněji dočíst v našem programu.

Proč kárná komise?

Ráda bych se zasadila o rozvoj spravedlivého, ale současně lidského a racionálního přístupu v kárném řízení.

Budu usilovat o to, aby kárná komise byla orgánem, který bude hájit kvalitní a férovou advokacii, kultivovat právní prostředí a nebude vytvářet neopodstatněné překážky pro naši činnost.

Chcete se dozvědět více

o našem programu?

Poznejte všechny naše kandidáty

do orgánů ČAK

Podívejte se na naše podporovatele

z celé ČR

vetvicka.png

Přidejte se k nám

Vyplňte tento krátký formulář a staňte se podporovateli komory 2.0

bottom of page