top of page
Home: Welcome

JUDr. Ing. Eva Daniela Cvik, Ph.D. et Ph.D.

JUDr. Ing. Eva Daniela Cvik, Ph.D. et. P
vetvicka.png
  • LinkedIn - Gray Circle

Eva Daniela je absolventkou Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, kde absolvovala i rigorózní řízení na katedře Finančního práva a byl ji udělen titul JUDr. V roce 2011 složila advokátní zkoušky u České advokátní komory a od roku 2012 provozuje soukromou advokátní praxi, v rámci které se zaměřuje na finanční právo, právo sociálního zabezpečení, občanské právo a rodinné právo. V roce 2013 absolvovala studium na České zemědělské univerzitě, Provozně ekonomická fakulta, kde působí do současnosti, jako odborný asistent na katedře práva. Výuku vnímá jako své poslání, při kterém je jejím cíle ukázat pravou stránku práva a přinést studentům praktický pohled na danou problematiku. Podílí se na inovativních projektech týkající se inovace výuky s cíle prosadit praktickou stránku vyučovaných předmětů.

Na totožné univerzitě absolvovala Eva Daniela v roce 2018 doktorský studijní program v oboru podniková ekonomie se zaměřením na obchodní a finanční právo. V roce 2016 absolvovala doktorský studijní program na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v oboru finanční právo a finanční věda. Je autorkou a spoluautorkou článků v odborných publikacích (vědecké, monografie) z oblasti finančního práva.

V současné době spolupracuje Eva Daniela také s neziskovou organizací, kde poskytuje právní poradenství v oblasti rodinného a sociálního práva se zaměřením na ženy, které se ocitli v těžkých životních situacích.

Kandidaturu do kárné komise vnímá jako příležitost pro zachování kvality, vážnosti a důstojnosti advokátního stavu. Eva Daniela má zájem, aby advokátní komora zajišťovala zachování těchto hodnot a přispívala ke zlepšování a budování dobrého jména advokacie jako takové, včetně kolegů, kteří vykonávají advokátní praxi. Eva Daniela má zájem na tom, aby v rámci jednotlivých kárných řízení došlo ke zlepšení transparentnosti celého procesu a výkon advokacie byl vždy vnímán, ze strany společnosti, jako čestné, vážné a důstojné povolání.

Podívejte se na naše podporovatele

z celé ČR

Poznejte všechny naše kandidáty

do orgánů ČAK

Chcete se dozvědět více

o našem programu?

vetvicka.png

Přidejte se k nám

Vyplňte tento krátký formulář a staňte se podporovateli komory 2.0

bottom of page