top of page
Home: Welcome

Mgr. Jakub Oliva

Mgr. Jakub Oliva.jpg
vetvicka.png
  • LinkedIn - Gray Circle

Jakub působí jako samostatný advokát v trvalé spolupráci s ARROWS, kde vede pracovněprávní tým této kanceláře. Jakub rozhodně není žádný advokátní matador, nicméně stejně jako i jeho vrstevníci, si klade otázky, proč komora dělá určité věci tak, jak je dělá a hlavně proč určité věci vůbec nedělá.

Advokacie se stejně jako kterýkoliv jiný obor vyvíjí a pokud komora klopýtá za dramatickým tempem dnešní doby, nepřinese to nic dobrého nikomu z nás (ať už se jedná o advokáty se 30 nebo 3 lety praxe). Současná epidemická situace jasně ukazuje, že spoustu věcí můžeme dělat on-line, rychle, intuitivně, prostě lépe. Na aktuální trendy je ale nutné reagovat hned, nečekat až na další krizi, která nás donutí vykročit dál.

Současný téměř absolutní nezájem začínajících a mladých advokátů o dění v komoře je jasným důkazem toho, že aktuální systém funguje nedobře. Rozšiřování povědomí o pravidlech profesní etiky, kárné praxi, nezbytné kolegialitě a obdobných tématech je úkol, který nebude splnitelný, pokud se posluchači s řečníkem neztotožní. Slovy nás právníků: Jedná se o plnění od počátku nemožné. Myslím si, že mám potenciál a stoprocentně vím, že mám dost síly na to s tímto komoře pomoci.

Chcete se dozvědět více

o našem programu?

Poznejte všechny naše kandidáty

do orgánů ČAK

Podívejte se na naše podporovatele

z celé ČR

vetvicka.png

Přidejte se k nám

Vyplňte tento krátký formulář a staňte se podporovateli komory 2.0

bottom of page