top of page
Home: Welcome

Náš program

Česká advokátní komora je v našem pojetí šikovnější, chytřejší a dostupnější.

Chceme komoru přiblížit jejím členům, advokátkám a advokátům.

taška.png

Šikovnější komora

Chceme komoru schopnou se flexibilně adaptovat v rámci nových technologií, způsobů komunikace i systémů své vlastní správy.

 

Zajistíme efektivní fungování obou složek komory, jak správního úřadu, tak stavovské organizace. Oboje pak s důrazem na orientaci na advokátky a advokáty.

 

Podpoříme rozdělení odpovědnosti za řízení komory mezi tajemníka a výkonného ředitele. Tajemník bude odpovědný za záležitosti spojené s advokacií. Výkonný ředitel za chod úřadu.

sešit.png

Chytřejší komora

Vzdělávání je pro práci v advokacii stěžejní. Věříme, že všichni aktuální lektoři jsou odborníky ve svém oboru. Automaticky to však neznamená, že umí problematiku podat srozumitelně a záživně. Vzdělávání koncipientů i advokátů chceme nejen dostupné (ať už online, nebo regionálně), ale také vedené odborníky s opravdovými lektorskými schopnostmi.

 

Podpoříme rozšíření vzdělávání v předpisech upravujících výkon advokacie. Kdo bude vědět, proč máme předpisy, snáz také pochopí, k čemu komora slouží.

Prvky.png

Dostupnější komora

Prosadíme přiblížení komory advokátům v regionech, aby pro ně nebyla jen abstraktní institucí, ke které nemají žádný vztah. Nechceme oslabovat Prahu, chceme posílit možnosti v regionech. Komora tak bude smysluplně dostupná i pro advokáty, kteří své příspěvky posílají třeba z Opavy, Aše nebo Olomouce. Podpoříme vzdělávací akce konané i mimo Prahu a Brno.

 

Rádi bychom zavedli volbu regionálního představitele advokáty daného regionu. A umožnili účast regionálního představitele na jednání představenstva.

Podívejte se na náš program podrobněji

Poznejte všechny naše kandidáty

do orgánů ČAK

Podívejte se na naše podporovatele z celé ČR

vetvicka.png

Podpořte nás

Vyplňte tento krátký formulář a zůstaňte s námi ve spojení. Máte také možnost být uvedeni v našem seznamu podporovatelů.

Děkujeme Vám za podporu!

Komora 2.0

 

Kontakt

JUDr. Lukáš Slanina

+ 420 608 484 843

info@komora20.cz

www.komora20.cz

GDPR

  • LinkedIn - Gray Circle
  • YouTube
bottom of page