top of page
Home: Welcome
vochovka2new.jpg

Mgr. Markéta Vochoska Haindlová, LL.M.

vetvicka.png
  • LinkedIn - Gray Circle

Markéta je zakladatelkou vlastní úspěšné advokátní kanceláře. Po studiu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a následném absolvování LL.M. programu na univerzitě v Curychu se stala přední odbornicí na sportovní právo v Evropě.

Markéta své znalosti a zkušenosti uplatňuje vedle právního světa také ve sportovní sféře, když například v spoluzakládala Českou asociaci fotbalových hráčů, jejíž je v současné době předsedkyní, a stála i u zrodu České asociace hokejistů, která chrání práva hráčů.

 

Pozadu není Markéta ani ve sféře vzdělávání - působí na ISDE Law & Business School ve španělském Madridu i na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, kde přednáší jako spoluzakladatelka předmětu Sportovní právo. 

Zároveň se Markéta angažuje i v charitativní činnosti, když pro tyto účely založila vlastní organizaci Shoes4Life.

Publikace European Sports Law and Policy Bulletin a International and Comparative Sport Justice doporučuje Markétu Vochoska Haindlovou jako specialistu v oboru sportovního práva v České republice.

 

S důležitými pozicemi má Markéta také své zkušenosti - například jako členka výkonného výboru mezinárodní asociace hokejových odborů WAIPU a předsedkyně Právního výboru Evropské federace malého fotbalu. Působila také ve výkonné funkci v rámci Fotbalové Asociaci České Republiky, kde jako předsedkyně Odvolací a Revizní Komise byla 4 roky v cele vrcholného revizního orgánu českého fotbalu. 

 

Všechny nabyté zkušenosti by Markéta nyní chtěla využít v rámci projektu Komora 2.0. V kontextu své profesní dráhy vnímá přitom jako prioritní prosazovaní principu anti-klientelismu a rovných příležitosti založených na profesní erudici oproštěné od vztahových a klientelistických vazeb. Fairplay je pro Markétu stěžejní motto, a je proto nadšená, že se může společně s ostatními inspirativními kolegy z projektu Komora 2.0 pokusit obléct nyní dres České advokátní komory a trošku více toho sportovního fairplay vnést i do advokátního světa.  

Chcete se dozvědět více

o našem programu?

Poznejte všechny naše kandidáty

do orgánů ČAK

Podívejte se na naše podporovatele

z celé ČR

vetvicka.png

Přidejte se k nám

Vyplňte tento krátký formulář a staňte se podporovateli komory 2.0

bottom of page